Noscript support

Sim Số Đẹp Cam Kết

Chương trình Khuyến mãi đối với sim CAM KẾT 24 chu kỳ

Xem danh sách Sim số đẹp cam kết 250k =>700 phút gọi nội mạng mobifone và máy bàn VNPT toàn quốc

Xem danh sách Sim số đẹp cam kết 350k=> 700 phút gọi nội mạng mobifone và máy bàn VNPT toàn quốc + gói Mobile Internet M50 (450MB phát sinh ngoài sẽ tính phí 25đ/50KB)

Xem danh sách Sim số đẹp cam kết 400k=> 700 phút gọi nội mạng mobifone, vinaphone và máy bàn VNPT toàn quốc + gói Mobile Internet MIU

Xem danh sách Sim số đẹp cam kết 500k=> 700 phút gọi nội mạng mobifone, vinaphone và máy bàn VNPT toàn quốc + 50 phút liên mạng khi đứng tại HCM + gói Mobile Internet M120


.